Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana
Izvēlētā organizācija: Maksātnespējas administrācija
Īss apraksts:
Ja persona ir strādājusi pie darba devēja, kuram pasludināts juridiskas personas maksātnespējas process/kredītiestādes maksātnespēja, tad viņas prasījumus, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, iespējams apmierināt no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem. Prasījumu veidi: darba samaksa, atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalsts, kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. Prasījumi tiek apmierināti, pamatojoties uz maksātnespējīgā darba devēja administratora/likvidatora (pārrobežu maksātnespējas procesā) Maksātnespējas administrācijai iesniegto iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksātnespējīgā darba devēja administrators/ maksātnespējīgais darba devējs/ maksātnespējīgā darba devēja darbinieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Maksātnespējas procesos, kas pasludināti no 2012.gada 1.janvāra, iesniedzams administratora iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai (Ministru kabineta 27.12.2011 noteikumu Nr.995 2.pielikums). Iesniegumam pievienojamie dokumenti: 1) informācija par darbinieka prasījumiem (Ministru kabineta 27.12.2011 noteikumu Nr.995 1.pielikums); dokumenti, kas apliecina darba tiesiskās attiecības starp darba devēju un darbinieku; dokumenti, kas apliecina darbinieku prasījumu pamatotību, proti, darba tiesisko attiecību izbeigšanas datumu un tiesisko pamatu apliecinoši dokumenti, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas, apmaksājamu prombūtni pamatojoši dokumenti, ja atzīts prasījums saistībā ar atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, dokumenti vai informācija par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ja atzīts prasījums saistībā ar atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņas par darbspēju zudumu, ja atzīts prasījums par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību; izraksts no kreditoru prasījumu reģistra par darbinieku prasījumiem. Maksātnespējas procesos, kas pasludināti līdz 2011.gada 31.decembrim, iesniedzams administratora iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai (Ministru kabineta 15.09.2009 noteikumu Nr.1045 1.pielikums). Iesniegumam pievienojamie dokumenti: 2) darbinieku saraksts, kuriem pieprasīti naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda (Ministru kabineta 15.09.2009 noteikumu Nr.1045 2.pielikums); darbinieku saraksts attiecīgajam darbinieku prasījuma veidam (Ministru kabineta 15.09.2009 noteikumu Nr.1045 3. - 7.pielikums); administratoram iesniegtie darbinieku kreditoru prasījumi; dokumenti, kas apliecina, ka starp darbinieku un maksātnespējīgo darba devēju ir bijušas vai ir darba tiesiskās attiecības; dokumenti, kas apliecina darbinieku prasījumu pamatotību. Prasījumam par kaitējuma atlīdzību nepieciešama Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa par darbspēju zudumu. 3) Maksātnespējas procesā, kurā piemērojamas likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normas, papildus 2.punktā minētajiem dokumentiem nepieciešami šādi dokumenti: tiesas spriedums par maksātnespējas pasludināšanu; kreditoru sapulces protokols, kurā pieņemts lēmums par maksātnespējas stāvokļa risinājuma noteikšanu; kreditoru sapulces protokols, kurā pieņemts lēmums par atzīto nenodrošināto kreditoru saraksta apstiprināšanu; atzīto nenodrošināto kreditoru saraksts; kreditoru sapulces protokols, kurā pieņemts lēmums par Maksātnespējas administrācijas izmaksāto vai izmaksājamo summu atmaksāšanu pilnā apmērā, ja par maksātnespējas stāvokļa risinājumu apstiprināts mierizlīgums vai sanācija. 4) Maksātnespējas procesā, kurā piemērojamas Maksātnespējas likuma normas, papildus 2.punktā minētajiem dokumentiem nepieciešami šādi dokumenti: administratora lēmums par darbinieku kreditoru prasījumu atzīšanu; administratora rakstisks apliecinājums par darbinieku kreditoru prasījumu atzīto summu iekļaušanu kreditoru prasījumu reģistrā (apliecināts izraksts no kreditoru prasījumu reģistra).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Maksātnespējas administrācija
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67099100
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts mna@mna.gov.lv
Pasts Maksātnespējas administrācija
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Maksātnespējas administrācija
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67099100
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts mna@mna.gov.lv
Pasts Maksātnespējas administrācija
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA