Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Iestādes klienta iesniegums ar mērķi saņemt no Iestādes atzinumu par būtisku nodarbinātā drošības un veselības apdraudējumu darbā, lai vienpusēji izbeigtu darba tiesiskās attiecības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziska personas (darba ņēmēji)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Atbildes sniegšanas termiņš ir līdz 1 mēnesim.  Termiņš var tikt pagarināts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64 panta 2. punktu, par to rakstveidā informājot iesniedzēju.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņēmējs apliecina savu identitāti, reģistrējoties Portālā ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk E-pakalpojuma izpildi, apstiprinot E-pakalpojuma lietošanas nosacījumus.  E-pakalpojuma ietvaros netiks pārbaudītas personas pārstāvības tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA