Darba vietas higiēniskais raksturojums
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Pieprasījumu par DVHR Valsts darba inspekcija saņem no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas arodslimībās vai arī no cita arodslimību ārsta Pieprasījums Darba inspekcijai tiek sniegts ar mērķi saņemt noDarba inspekcijas DVHR un uz tā pamata izlemt par arodslimības apstiprināšanu konkrētajai personai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziska personas - slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas arodslimībās, citi arodslimību ārsti
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Atbildes sniegšanas termiņš ir līdz 1 mēnesim.  Termiņš var tikt pagarināts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64. panta 2. punktu, par to rakstveidā informējot iesniedzēju.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņēmējs apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk E-pakalpojuma izpildi, apstiprinot E-pakalpojuma lietošanas nosacījumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Darba vietas higiēniskais raksturojums
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA