Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Izziņu par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā cietušajam nodarbinātajam vai citai personai, kura ir pakļauta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām Darba inspekcija saņem no medicīnas iestādes, kurā cietušais griezies vai ir ievietots.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas personas, kas pārstāv juridisku personu (medicīnas iestādi).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņēmējs apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk E-pakalpojuma izpildi, apstiprinot E-pakalpojuma lietošanas nosacījumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA