Sertifikāts vai dokuments par sociāli apdrošinātas personas statusa saglabāšanai Latvijā
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Strādājot dažādās ES/EEZ dalībvalstīs vai Šveicē (turpmāk – dalībvalstis), persona var būt pakļauta tikai vienas dalībvalsts tiesību aktiem, un sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veicamas tikai vienā dalībvalstī.
Parasti darba ņēmēji vai pašnodarbinātas personas ir apdrošināmi un iemaksas ir veicamas tajā dalībvalstī, kurā faktiski veic darbu neatkarīgi no dzīves vietas. ES noteikumi paredz arī vairākus izņēmumus šim pamatnosacījumam, piemēram, attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu un darbības veikšanu vairākās dalībvalstīs.
Saskaņā ar ES noteikumiem, ja Latvijas darba devējs, kurš Latvijā veic būtisku saimniecisko darbību, nosūta darbinieku uz kādu citu dalībvalsti veikt darbu savā labā uz laiku, kas nepārsniedz 24 mēnešus, tad darbinieks var palikt sociāli apdrošināts Latvijā. Tāpat arī pašnodarbināta persona, kura parasti veic darbību Latvijā, var doties veikt līdzīgu darbību uz kādu citu dalībvalsti un palikt sociāli apdrošināta Latvijā, ja darbības paredzamais ilgums nepārsniedz 24 mēnešus.
Lai attiecībā uz minētajiem darbiniekiem varētu turpināt piemērot Latvijas tiesību aktus, nepieciešams saņemt A1 sertifikātu, kas apliecina, ka uz konkrēto personu attiecas Latvijas tiesību akti, un sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veicamas Latvijā.
Tāpat A1 sertifikātu nepieciešams saņemt personām, kuras veic darbu divu vai vairāk dalībvalstu teritorijās, tajā skaitā lidojumu apkalpes un salona apkalpes locekļiem, kā arī ierēdņiem, Eiropas Kopienas līgumdarbiniekiem un Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas kuģiem.
Ja Latvijas darba devējs nosūta darbinieku veikt darbu uz kādu valsti, ar kuru noslēgts starpvalstu līgums sociālās drošības jomā (Ukraina, Kanāda, Baltkrievija, Krievija, Austrālija, Norvēģija), tad nosūtījuma periodā, kas nepārsniedz līgumā noteikto periodu, darbinieks var palikt sociāli apdrošināts Latvijā. Šajā gadījumā VSAA, atbilstoši starpvalstu līgumā noteiktajam, izsniedz dokumentu par piemērojamiem tiesību aktiem, kas apliecina, ka...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
A1 sertifikāta vai  dokumenta par piemērojamiem tiesību aktiem izsniegšanu VSAA veic 22 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda VSAA adresēts noteiktas formas iesniegums.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...