Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu (rīkojumu) saņemšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina darba devējiem saņemt rīkojumu par VDI amatpersonu konstatētajiem pārkāpumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Fiziskas personas, kas pārstāv juridisku personu (darba devēju);
• Fiziskas personas, kas pārstāv fizisku personu (darba devēju).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
Ja rīkojums tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā veidā, uzskatāms, ka darba devējs to ir saņēmis 7 dienā pēc dokumenta nodošanas pastā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izmantojot e-pakalpojumu:
Pēc pakalpojuma saņēmēja autentifikācijas, pakalpojuma saņēmējs precizē informāciju, vai iesniegums tiek veidots paša, vai arī kādas pārstāvētās juridiskās personas vārdā, pēdējā gadījumā norādot un apstiprinot pārstāvētās juridiskās personas reģistrāciju.

Pieprasot e-pastā:
Pakalpojuma saņēmējs nosūta sagatavotu e-pastu ar lūgumu saņemt administratīvo aktu uz attiecīgo Darba inspekcijas struktūrvienību. Jūsu e-pastam iepriekš jābūt atrunātam ar akta izdevēju.

Pieprasot pastā:
Pakalpojuma saņēmējs nosūta vēstuli ar lūgumu saņemt administratīvo aktu uz attiecīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.

Pieprasot klātienē:
Pakalpojuma saņēmējs ierodas Darba inspekcijas struktūrvienībā norādītajā klientu apkalpošanas laikā, un uzrādot nepieciešamos apliecinošos dokumentus varēs saņemt administratīvo aktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Darba inspekcijas konsultāciju centrs Rīgā
Kurzemes RVDI - Saldus birojs
Kurzemes RVDI - Ventspils sektors
Kurzemes RVDI centrs Liepājā
Kurzemes RVDI konsultācijas Talsos
Parādīt visus...
E-pasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņēmējs saņem izdoto administratīvo aktu pa norādīto informācijas kanālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus