Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts fiziskas vai juridiskas personas – iesnieguma nosūtīšanai VDI par darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi. Darba inspekcija kompetences ietvaros sniedz atbildi uz saņemto iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu ir tiesīga saņemt jebkura persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu izskata mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma sagatavošana
Izmantojot e-pakalpojumu:
Pakalpojuma saņēmējs apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk e-pakalpojuma izpildi, apstiprinot e-pakalpojuma lietošanas nosacījumus, aizpilda e-pakalpojumu, un iesniedz Darba inspekcijai.

Iesniedzot e-pastā:
Pakalpojuma saņēmējs sagatavoto e-pastu ar iesniegumu uz attiecīgās Darba inspekcijas struktūrvienības e-pastu, un nosūta to.

Iesniedzot pastā:
Pakalpojuma saņēmējs sagatavoto vēstuli ar iesniegumu uz attiecīgās Darba inspekcijas struktūrvienības e-pastu, un nosūta to.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes RVDI - Saldus birojs
Kurzemes RVDI - Ventspils sektors
Kurzemes RVDI centrs Liepājā
Latgales RVDI - Jēkabpils birojs
Latgales RVDI - Rēzeknes sektors
Parādīt visus...
2. solis / Iesnieguma iesniegšana
-
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Atbildes saņemšana no Darba inspekcijas
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus