Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju izsniegšana (Ventspils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ventspils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas,   par kurām civilstāvokļa reģistrs sastādīts.
Nepilngadīgu personu vecāki.
Tiešie  augšupējie un lejupējie radinieki.
Citas personas, pierādot tiesisko ieinteresētību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšanas solis
Klātiene - persona iesniedz iesniegumu par laulības, dzimšanas, miršanas apliecības vai izziņas izsniegšanu no arhīva.
E-pastā - persona iesniedz elektroniski parakstītu iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63629490, 28375290
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pieņemšanas laiki:
P. 9.00 - 12.00 un 13.00-17.00
T. 9.00 - 12.00
P. 9.00 - 12.00
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana un nepieciešamie dokumenti
Klātiene – atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu persona saņem klātienē, apmeklējot dzimtsarakstu nodaļu pēc savas dzīves vietas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (Pasi vai Personas apliecību).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63629490, 28375290
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pieņemšanas laiki:
P. 9.00 - 12.00 un 13.00-17.00
T. 9.00 - 12.00
P. 9.00 - 12.00
Darba laiki