Arhīva dokumentu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Zilupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Gan fiziskām gan juridiskām personām ir tiesības pieprasīt Dzimtsrakstu arhīva izziņu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona var pieprasīt tikai savus dokumentus vai, pierādot tiesisko ieinteresētību, citu personu dokumentus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / pakalpojuma pieprasīšana
Jāuzraksta iesniegums par arhīva dokumentu izsniegšanu, uzrādot personu apliecinošo dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zilupes novada Dzimtsaraktu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Tālrunis: 65707311
Fakss: 65707315
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / maksājuma veikšana
Jāveic maksājums par arhīva dokumentu izsniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zilupes novada Dzimtsaraktu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Tālrunis: 65707311
Fakss: 65707315
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / pakalpojuma saņemšana
Sagatavots dokuments ir saņemams pakalpojuma aprakstā noteiktajā termiņā Zilupes novada Dzimtsararkstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zilupes novada Dzimtsaraktu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Tālrunis: 65707311
Fakss: 65707315
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki