Dzimtas pētīšanas pakalpojums (Valmieras pilsēta)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa pēc pilsoņu pieprasījuma ar norādi uz tiesisko ieinteresētību veic pilsoņa dzimtas pētīšanu un vienojas par pakalpojuma apjomu. Dzimtas koka izpētes dziļums un apjoms var atšķirties atkarībā no klienta vēlmēm un dzimtsarakstu nodaļas arhīvā esošā civilstāvokļa reģistru vēsturiskajiem datiem.
Pēc dzimtas datu izpētīšanas tiek izsniegta arhīva izziņa.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
No 1 darba dienas līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene – Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) un informācijas(aptuvenu) par meklējamo radinieku datiem; “E-pakalpojums www.latvija.lv”,”E-pasts”, “Pasts”
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tel. 642 25313
dzimtsaraksti@valmiera.lv
Darba laiki
Pasts Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas pasta adrese
Adrese: Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Maksas pakalpojums – par vienu arhīva vienību EUR 6.05 (pakalpojums EUR 5.00 + 21% PVN EUR 1.05).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene – Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus