Arhīva dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta arhivārs sagatavo apstiprinātas arhīva dokumentu kopijas, izrakstus vai atvasinājumus personālsastāva, komunālos, dzīvokļu un kapsētu jautājumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas personas ziņas par sevi, dzīvokļa atbildīgais īrnieks vai īpašnieks, kapavietas nomnieks, kapavietā apbedītās personas radinieks vai cita persona, kura pamato izziņas izsniegšanas nepieciešamību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
15 kalendāra dienas - ja informācijai nav nepieciešama papildus apstrāde;
30 kalendāra dienas - ja informācijai nepieciešama papildus apstrāde un ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā paziņo par to iesniedzējam;
7 kalendāro dienu laokā - uzaicina personu iepazities ar pieprasīto informāciju iestādē, ja informācijas pieprasījums ir nesamērīgi apjomīgs;
izsniedz izziņu par informācijas atrašanās vietu, ja informācija nav iestādes rīcībā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz dokumentus vai nosūta iesniegumu pa pastu. Persona var iesniegt nepieciešamos dokumentus elektroniski, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmv@riga.lv
Pasts Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un saņem dokumentus. Kanceleja nosūta dokumentus pa pastu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki