Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhīvā tiek glabāti akceptēti un saskaņoti skiču projekti, būvprojekti, kas datēti pēc 1944.gada*, inženierkomunikāciju, zemes ierīcības projekti, dokumenti par objektu pieņemšanu ekspluatācijā. Jebkuram interesentam, norādot pamatojumu un mērķi dokumentu apskatei, ir tiesības iepazīties ar Arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā, ja to neierobežo citi saistošie likumi un noteikumi, izņemot dokumentus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju.
Kopijas tiek sagatavotas uz iesnieguma pamata, kur norādīts pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, un tiek izsniegtas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pilnvaru, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Dokumentu kopiju izgatavošana ir maksas pakalpojums.
* Būvprojekti, kas datēti līdz 1944.gadam, glabājas un ir pieejami Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16, Rīgā, tālrunis 20017505, vairāk informācijas: https://www.arhivi.gov.lv.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Arhīvs
Adrese:
Tālrunis: +371 67012887
Fakss: +371 67012805
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Arhīvs
Adrese:
Tālrunis: +371 67012887
Fakss: +371 67012805
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Arhīvs
Adrese:
Tālrunis: +371 67012887
Fakss: +371 67012805
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki