Sociāltiesiska rakstura izziņu izsniegšana no Rīgas domes Sekretariāta Arhīva fondos esošajiem dokumentiem (no 1944.gada) par Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas un Rīgas domes darbiniekiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pamatojoties uz Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgas domes Sekretariāta Korespondences nodaļā vai Arhīvā pa pastu, e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavotas sociāltiesiska rakstura izziņas. Sagatavotās izziņas tiek nodotas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā izsniegšanai pieprasītājam, nosūtītas adresātam pa pastu kā ierakstītas vēstules vai saņemtas klātienē Rīgas domes Sekretariāta Arhīvā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personu apliecinošs dokuments vai dokuments, kas apliecina personas tiesības saņemt izziņu
Personas izziņu var pieprasīt par sevi, par viņu aizgādībā esošām personām un mirušiem radiniekiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pasts Rīgas domes Sekretariāts
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemot izziņu klātienē, jāuzrāda perosnu apliecinošs dokuments. Saņemot izziņu pa pastu, tā tiks nosūtīta ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs