Sarakstes dokumentu atvasinājumu izsniegšana no Rīgas domes Sekretariāta Korespondences nodaļas lietvedībā esošajiem sarakstes dokumentiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Informācija par personas datu apstrādi pieejama Rīgas pašvaldības portālā https://pasvaldiba.riga.lv.
Pamatojoties uz Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra un Rīgas domes Sekretariāta Korespondences nodaļā pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti sarakstes dokumentu atvasinājumi. Sagatavotie dokumentu atvasinājumi tiek nodotas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centram izsniegšanai pieprasītājam vai nosūtītas adresātam pa pastu. Ierobežotas pieejamības informācija tiek nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Korespondences nodaļa
Adrese:
Tālrunis: +371 67026196
Fakss: +371 7026184
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondences nodaļa
Adrese:
Tālrunis: +371 67026196
Fakss: +371 7026184
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons +371 67026196
Fakss +371 7026184
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Korespondences nodaļa
Adrese:
Tālrunis: +371 67026196
Fakss: +371 7026184
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondences nodaļa
Adrese:
Tālrunis: +371 67026196
Fakss: +371 7026184
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki