Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu atvasinājumu, Rīgas domes lēmumu un normatīvo aktu atvasinājumu, Rīgas domes sēžu protokolu atvasinājumu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Informācija par personas datu apstrādi pieejama Rīgas pašvaldības portālā https://pasvaldiba.riga.lv.
Pamatojoties uz saņemto informāciju pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu  atvasinājumi, Rīgas domes lēmumu atvasinājumi, Rīgas domes sēžu protokolu atvasinājumi. Sagatavotie dokumentu atvasinājumi tiek nodoti Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā izsniegšanai pieprasītājam vai nosūtīti adresātam pa pastu.
.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dokumentu noformēšanas nodaļa
Adrese:
Tālrunis: +371 67026345
Fakss: +371 67026184
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu noformēšanas nodaļa
Adrese:
Tālrunis: +371 67026345
Fakss: +371 67026184
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons +371 67026345
Fakss +371 67026184
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dokumentu noformēšanas nodaļa
Adrese:
Tālrunis: +371 67026345
Fakss: +371 67026184
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu noformēšanas nodaļa
Adrese:
Tālrunis: +371 67026345
Fakss: +371 67026184
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki