Atvasinājumu izsniegšana no Rīgas domes Sekretariāta lietvedībā esošajiem dokumentiem, t.sk. Rīgas domes Sekretariāta Arhīva fondos esošajiem dokumentiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pamatojoties uz saņemto informāciju pa pastu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu atvasinājumi, Rīgas domes lēmumu atvasinājumi, Rīgas domes sēžu protokolu atvasinājumi, sarakstes dokumentu atvasinājumi, Rīgas domes Sekretariāta Arhīva fondos esošie dokumentu atvasinājumi. Sagatavotie dokumentu atvasinājumi tiek nodoti Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā izsniegšanai pieprasītājam vai nosūtīti adresātam pa pastu vai uz e-pastu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients vēršas pēc pakalpojuma klātienē, pa pastu, telefonu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pasts Rīgas domes Sekretariāts
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 67026141
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, iepriekš to norādot savā pieprasījumā.
Ja nepieciešams, e-pastā var saņemt informatīvu teksta datni vai elektroniski apliecinātu kopiju bez ierobežotas pieejamības informācijas datiem.
Pakalpojumu var saņemt arī pa pastu, iepriekš to norādot savā pieprasījumā.
Ja dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad, saņemot to klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs