Izziņas izsniegšana par komersanta dokumentu nodošanu glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā komersanta maksātnespējas gadījumā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais arhīvs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju sertificētiem maksātnespējas administratoriem saņemt izziņu:
- par dokumentu nodošanu glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.
Pakalpojums nodrošināts, lai sertificētie maksātnespējas administratori varētu sekmīgi  izpildīt Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu – nodot glabāšanā arhīvā parādnieka dokumentus un iesniegt izziņu Uzņēmumu reģistrā par dokumentu nodošanu.
Sertificētajiem maksātnespējas administratoriem pakalpojumu sniedz par maksu. Latvijas Nacionālais arhīvs pārbauda pakalpojuma apmaksu pēc maksātnespējas administratora maksājuma dokumenta. Neapmaksāti pakalpojumi tiks atteikti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Sertificēti maksātnespējas administratori
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Izziņa tiek izsniegta piecu darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas par izziņas izsniegšanu un parakstīto dokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu iesniegšanas Latvijas Nacionālajā arhīvā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Maksātnespējas administrators iesniedz iesniegumu par izziņas izsniegšanu, izmantojot elektronisko pastu, pastu vai personīgi, norādot, ka ir dokumenti, kurus iesniegt glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā. Vienlaicīgi (iesniedzot iesniegumu personīgi vai pa pastu) vai sazinoties ar atbildīgo amatpersonu – abpusēji saskaņotā laikā attiecīgā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā nodod vai nosūta dokumentus, kuri nododami glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā. Iesniegumam pievieno: tiesas nolēmumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu vai pabeigšanu (ja iesniegumu iesniedz pēc procesa pabeigšanas), dokumentus kopā ar uzziņu sistēmu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departaments
Adrese: Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67461938
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
5. solis / Nodoto dokumentu pirmreizējā novērtēšana un papildu darbību veikšana nepieciešamības gadījumā
Atbildīga amatpersona kopā ar kompetentajām amatpersonām veic nodoto dokumentu pirmreizējo novērtēšanu, izvērtējot nodoto dokumentu aptuveno apjomu, fizisko stāvokli, uzziņas sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem un papildu darbību veikšanas nepieciešamību dokumentu sakārtošanai un aprakstīšanai.
Nepieciešamības gadījumā tiek veikta dokumentu sakārtošana un aprakstīšana, par ko tiek noteikta papildu samaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
11. solis / Izziņas un pieņemšanas – nodošanas akta (klienta eksemplāra) nosūtīšana klientam
Parakstītā izziņa un viens dokumentu pieņemšanas-nodošanas akts tiek nosūtīts iesniedzējam pa elektronisko pastu vai/un pa pastu (dokumentu pieņemšanas-nodošanas akts) uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta vai/un pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus