Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Jelgavas novada pašvaldības kancelejas arhīvā esošajiem dokumentiem
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības kancelejā, pagasta pārvaldē vai pa pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavotas Jelgavas novada pašvaldības kancelejas arhīva fondos esošo dokumentu kopijas, izraksti, noraksti. Sagatavotie dokumenti tiek nodoti Jelgavas novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē izsniegšanai pieprasītājam, nosūtīti adresātam pa pastu vai saņemti klātienē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

• Rakstisks iesniegums brīvā formā adresēts Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram.
• Ja dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad, saņemot klātienē Jelgavas novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Klātiene - Jelgavas novada domes klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Pasts Jelgavas novada pašvaldība
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Nodevas apmēru un kārtību nosaka Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.18., kā arī Jelgavas novada 2009.gada 30.decembra domes sēdes lēmums “Par Jelgavas novada pašvaldības maksas pakalpojumiem”

Maksājumu var veikt klātienē vai ieskaitot pašvaldības kontā.
Reģ.Nr.90009118031
Norēķinu konts AS SWEDBANK
Konta Nr. LV07HABA0551025900443
Kods HABALV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē Jelgavas novada domes sekretariātā Jelgava, Pasta iela 37, 201.kabinetā, 101.kabinetā-informācijā, vai pagasta pārvaldē iepriekš to norādot savā iesniegumā.
Korespondence   -   pakalpojumu var saņemt, sūtot savu pieprasījumu pa pastu uz adresi – Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Klātiene - Jelgavas novada domes klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...