Zāļu reģistrācijas dokumentācijas kopiju izsniegšana no Zāļu valsts aģentūras Zāļu reģistrācijas dokumentācijas arhīva
Izvēlētā organizācija: ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Zāļu valsts aģentūras Zāļu reģistrācijas dokumentācijas arhīva fondos esošo dokumentu kopiju izsniegšana
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums Zāļu valsts aģentūras direktoram, brīvā formā, norādot kas, kāpēc un kādas dokumentācijas kopijas vēlas saņemt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniedzējs vai iesniedzēja pilnvarota personaa uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru, ierodoties Zāļu valsts aģentūras Zāļu reģistrācijas dokumentācijas arhīvā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki