Pārvaldes uzturēto informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas tehniskā pieslēguma izmantošana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Uz noslēgta līguma pamata starp pasūtītāju (juridisku personu vai valsts pārvaldes iestādi un pašvaldību) un Pārvaldi, pasūtītājam ir tiesības izmantot tiešsaistes datu pārraidi. Pakalpojums nodrošina iespēju iegūt informāciju no Iedzīvotāju reģistra par personām, kuru dati ir nepieciešami ziņu pieprasītājam, atbilstoši pasūtītāja kompetencei un tam paredzētajā datu apjomā. Pakalpojums ietver sevī tehniskā pieslēguma konfigurēšanu, sistēmas lietotāja izveidošanu, lietotāja konta atbloķēšanu, rekvizītu atjaunošanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Līgumslēdzēja puse var būt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta persona un valsts varas un pārvaldes iestāde, pašvaldība un to institūcijas, organizācijas un komercsabiedrības, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30

Paziņojums

Ir iespējami pakalpojuma darbības plānveida vai ārkārtas pārtraukumi.

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ierobežotas pieejamības informāciju sniedz pamatojoties uz motivētu rakstveida pieprasījumu, kurā ir norādīts Pārvaldes informācijas sistēmas ziņu saņemšanas nepieciešamības tiesiskais pamatojums un ziņu izmatošanas mērķis. Ziņu saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai atbilstoši pieprasītajam mērķim, normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un atbilstoši savai kompetencei.
Juridiskā persona iesniedz Pārvaldē komersanta reģistrācijas apliecību un Datu valsts inspekcijā reģistrētu atļauju.
Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas tehniskā pieslēguma izmantošanas izmaksas:
- viens pieslēgums (līdz pieciem lietotājiem) ekspluatācijas vai testa datubāzes tehniskā pieslēguma konfigurēšanai – EUR 271,40;
- sistēmas esošā klienta jauna lietotāja ieviešana (ja sistēmā reģistrēti vairāk par 5 lietotājiem) – EUR 28,79;
- esošā lietotāja rekvizītu atjaunošana bez jauniem rekvizītiem – EUR 13,04;
- esošā lietotāja rekvizītu atjaunošana un lietotāja konta atbloķēšana ar jaunu rekvizītu izsniegšanu - EUR 17,02;  
- sistēmas tehn.pieslēguma atjaunošana klientam, kas izmanto starpsistēmu saskarni (viens pieslēgums) - EUR 110,09;
- atļautās IP adreses nomaiņa (esošam klientam) – EUR 7,56;
- atļautās IP adreses nomaiņa vai pievienošana esošam klientam, vairāk par vienu IP vienam lietotājam - EUR 37,07;  
- tehniskā pieslēguma konfigurācijas izmaiņas (lietotāju sadalījums pa struktūrvienībām, viens pieslēgums fiksētai IP) – EUR 65,40;
- sistēmas pieejamo datu apjomu izmaiņas esošajam klientam, kas izmanto aplikācijas – EUR 45,22;
- sistēmas pieejamo datu apjomu izmaiņas esošajam klientam, kas izmanto starpsistēmu saskarni – EUR 185,74.
Valsts un pašvaldību iestāžu sadarbība notiek bez maksas, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemot paroles un rekvizītus juridiskās personas pārstāvis uzrāda juridiskās personas izsniegtu pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu – pasi, bet valsts iestādes un pašvaldību pārstāvis rakstisku dokumentu, kurā personai tiek uzticēts saņemt paroles un rekvizītus, kā arī personu apliecinošu dokumentu – pasi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PMLP Personu datu apstrādes departaments
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-5, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki