Civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšana un atjaunošana (Pārgaujas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Pārgaujas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz personas iesnieguma pamata un pēc pakalpojuma apmaksas Dzimtsarakstu nodaļa izdod atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru), klātienē iesniedz attiecīgu iesniegumu, kurā norāda:
1) vārdu(-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
2) pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai;
3) atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
4) personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Iktes" - 601, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151
Tālrunis: 64134426
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Atkārtotu dokumentu saņemšanai jāveic gan valsts nodevas, gan pakalpojuma maksas samaksa, kura veicama klātienē skaidrā naudā Pārgaujas novada pašvaldības (1. stāvs).

1. Valsts nodevas likme par atkārtotu civilstāvokļa akta apliecības izsniegšanu ir 7,- eiro (noteikta  LR Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra  noteikumos Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”).

2. Maksas apmērs par  atkārtotu dokumentu izgatavošanu un izsniegšanu ir 3,84 eiro (noteikts LR Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra  noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļa ievada un aktualizē reģistra ierakstu vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas  informācijas sistēmā, un atkārtoti izsniedz pieprasīto dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Iktes" - 601, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151
Tālrunis: 64134426
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki