Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana (Pārgaujas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Pārgaujas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz personas iesnieguma pamata un pēc pakalpojuma apmaksas Dzimtsarakstu nodaļa izdod atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru), klātienē iesniedz attiecīgu iesniegumu, kurā norāda:
1) vārdu(-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
2) pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai;
3) atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra
ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
4) personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Pieprasīt atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai ar tām saistītās izziņas var arī elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus – https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/gimene/pieprasit-atkartotas-apliecibas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Iktes" - 601, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151
Tālrunis: 64134426
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļa ievada un aktualizē reģistra ierakstu vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas  informācijas sistēmā, un atkārtoti izsniedz pieprasīto dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Iktes" - 601, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151
Tālrunis: 64134426
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki