Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Stopiņu novada dome
Īss apraksts:
Personām iespējams atkārtoti saņemt:
- Laulības apliecību
- Dzimšanas apliecību
- Miršanas apliecību
- Izziņu vai izrakstu no civilstāvokļa aktu reģistra
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Lai saņemtu atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību vai izziņu, jāiesniedz:
- iesniegums;
- notariāli apliecinātu pilnvaru, ja atkārtotu dokumentu pieprasa pilnvarota persona;
- radniecību vai pieprasījuma mērķi pierādošus dokumentus, ja izziņu pieprasa par citu personu.

Valsts nodeva par atkārtotu apliecību izsniegšanu 7,00 EUR
Maksa par izziņu vai izrakstu no civilstāvokļa aktu reģistra – 2,80 EUR
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 67910564, 27757381
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus