Balvu novada bāriņtiesas apliecinājuma nodevas
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesā veic sekojošus apliecinājumus:
• Darījuma akta projekta sagatavošanu (pirkuma, dāvinājuma līgums u.c.),
• Apliecina darījumus,
• Sastāda testamentus vai tos atsauc,
• Testamenta pieņemšana glabāšanā,
• Sagatavo un apliecina pilnvaras,
• Apliecina parakstu uz pilnvaras,
• Sastāda Nostiprinājuma lūgumus,
• Apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma,
• Sastāda mantojuma sarakstu,
• Sastāda Prasības pieteikumus tiesai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu var saņemt Balvu novadā deklarētie iedzīvotāji (izņemot tos, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Balvu pilsēta).
Termiņš:
30 dienu laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Lai saņemtu pakalpojumu personai jāgriežas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā.
Pakalpojumu maksas:
• par darījuma akta projekta sagatavošanu (pirkuma, dāvinājuma līgums u.c.) - EUR 11,38;
• par darījuma apliecināšanu - EUR 7,11;
• par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu - EUR 18,50;
• par testamenta pieņemšanu glabāšanā - EUR 34,15;
• par pilnvaras sagatavošanu - EUR 4,27;
• par pilnvaras apliecināšanu - EUR 2,85 ;
• par paraksta apliecināšanu - EUR 2,85;
• par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu - EUR 7,11;
• par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - EUR 4,27;
• par mantojuma saraksta sastādīšanu - EUR 48,38;
• par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu - EUR 1,42 (par katru lappusi);
• par noraksta vai izraksta sastādīšanu - EUR 1,42 ( par katru lappusi);
• par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu - EUR 0,43 (par katru lappusi);
• par paziņojuma izsniegšanu - EUR 4,27;
• par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu - EUR 4,27;
• par cita veida dokumenta sastādīšanu (prasības pieteikums tiesai u.c.) - EUR 4,27 (par katru lappusi).
• Valsts nodevas par Bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Balvu novada Bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522973, 64522978
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Bāriņtiesas kontakti ārkārtas situācijās visu diennakti - 26618771, 26178108
Darba laiki
Pasts Balvu novada Bāriņtiesas pasts
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522973; 64522978
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek sniegts pēc  tā apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus