Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai un tās izsniegšanas kārtība (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bez vecāku aprūpes palikušam bērnam vai bērnam bārenim vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš turpina sekmīgi apgūt izglītību līdz 24 gadu vecumam, bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, izsniedz vienota parauga apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai.
Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz, ja viņš nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Bērnam un pilngadību sasniegušajam bērnam, uzrādot apliecību, ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bez vecāku aprūpes palicis bērns vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, kas turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu.
Termiņš:
30 dienu laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Personai, jāgriežas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā. Jāiesniedz bērna fotogrāfija (3x4cm), pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam papildus jāiesniedz izglītības iestādes izziņa
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Balvu novada Bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522973, 64522978
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Bāriņtiesas kontakti ārkārtas situācijās visu diennakti - 28301540, 26618771
Darba laiki
Pasts Balvu novada Bāriņtiesas pasts
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522973; 64522978
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbildes saņemšana
Pēc dokumentu apstrādes tiek pieņemts lēmums un informēts pakalpojuma pieprasītājs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus