Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu atkārtota izsniegšana (Mazsalacas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mazsalacas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīva nodaļai iesniedz, nosūta pa pastu vai iestādes oficiālo E-pastu, vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot E-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojuma portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu.
Tiek izsniegta civilstāvokļa akta reģistrācijas (dzimšanas, laulības, miršanas) apliecība vai izziņa.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziska persona. Jebkura persona.
Personas, par kurām civilstāvokļa reģistrs sastādīts, nepilngadīgu personu vecāki, tiešie augšupējie un lejupējie radinieki, citas personas, pierādot tiesisko ieinteresētību.
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
• pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
• pilnvarotai personai - jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
• iesniegums - jāiesniedz oriģināls.

Iesniegumā norāda:
• vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
• pamatojuma dokumentu atkārtotas saņemšana nepieciešamībai;
• atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
• personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Iespējams iesniegt iesniegumu, izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv:
- Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana:
- Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana:
- Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana:
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 64207846
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa - pasts
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Maksājuma veikšana
Valsts nodeva - EUR 7.00,
Pašvaldības nodeva EUR 1,42.

Maksājumu var veikt Mazsalacas novada pašvaldības kasē skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu Mazsalacas novada pašvaldībai,
Reģ. Nr. 90009114167, AS “Swedbank”,
Konta Nr.- LV14HABA0551020371802
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pēc iesnieguma saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļa ievada un aktualizē reģistra ierakstu vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas  informācijas sistēmā, un atkārtoti izsniedz pieprasīto dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus