Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Izvēlētā organizācija: Zilupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no likuma iemesliem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no likuma iemesliem.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņas iemeslu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zilupes novada Dzimtsaraktu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Tālrunis: 65707311
Fakss: 65707315
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / maksājuma veikšana
Jāveic maksājums par pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zilupes novada Dzimtsaraktu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Tālrunis: 65707311
Fakss: 65707315
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / pakalpojuma saņemšana
Lēmums par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir saņemams aprakstā noteiktajā termiņā Zilupes novada Dzimtsararkstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zilupes novada Dzimtsaraktu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Tālrunis: 65707311
Fakss: 65707315
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki