Mani vai manas pārstāvētās personas dati Iedzīvotāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas aktuālās un vēsturiskās ziņas par viņu, viņas nepilngadīgo bērnu (līdz 18 gadiem) vai personu, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Pilna personas datu izdruka satur visu informāciju, kas par personu iekļauta un aktualizēta Iedzīvotāju reģistrā atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajam ziņu apjomam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, kā arī Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību saņēmusi persona, tās pilnvarotais vai likumiskais pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniskā veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".
Ierodoties jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā klātienē, jāiesniedz brīvas formas iesniegums par pilnas informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra par personu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja informāciju pieprasa pilnvarotais pārstāvis.
Pa pastu personas parakstīts iesnieguma oriģināls jānosūta jebkurai Pārvaldes teritoriālajai nodaļai, norādot saņemšanas veidu - klātienē, kurā no Pārvaldes teritoriālajām nodaļām. Ja informāciju nepieciešams saņemt pa pastu (iesniegums iesniegts klātienē vai elektroniski portālā www.latvija.lv), tad par šādu servisa pakalpojumu papildus jāveic maksas pakalpojuma un pasta izdevumu samaksa.
Informāciju/izdruku no Iedzīvotāju reģistra nosūta pa pastu uz ziņu pieprasītāja deklarēto dzīvesvietas adresi ierakstīta sūtījuma veidā.
Ja informācija pieprasīta vairāk par 2 reizēm kalendārajā gadā, tad maksājama valsts nodevas maksa EUR 15.00 (papīra veidā) vai EUR 7.50 (elektroniskā veidā) un iesniegumam jāpievieno valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
PMLP Daugavpils nodaļa
Parādīt visus...
Pasts
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
PMLP Daugavpils nodaļa
PMLP Dobeles nodaļa
PMLP Gulbenes nodaļa
Parādīt visus...