Dokumentu noformēšana nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai un dalībnieka apliecības un krūšu nozīmītes izsniegšanai
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Rēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu un sniedz atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam tiek pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma pieņemšanas tiek sagatavoti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai. Apliecība un krūšu nozīmīte saņemama Rēzeknes novada pašvaldībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.Solis
Rēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu un sniedz atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam tiek pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma pieņemšanas tiek sagatavoti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai. Apliecība un krūšu nozīmīte saņemama Rēzeknes novada pašvaldībā. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1) iesniegums - jāiesniedz oriģināls; 2) pase - jāuzrāda oriģināls; 3) Latvijas valsts arhīva vai citu valstu arhīvu izsniegts dokuments par darbību nacionālās pretošanās kustībā vai Latvijas Republikas tiesas spriedums, ar kuru tiesa konstatē faktu par personas darbību nacionālās pretošanās kustībā - jāuzrāda oriģināls; 4) Tieslietu ministrijas atzinums - jāuzrāda oriģināls; 5) divas fotokartītes 3 x 4 cm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.Solis
Persona, kura vēlas iegūt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un saņemt apliecību, nosūta iesniegumu, nepieciešamo dokumentu kopijas un divas fotokartītes 3x4 cm  Rēzeknes novada pašvaldībai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA