Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros, attiecīgā datu ievades formā norādot pārbaudāmā dokumenta rekvizītus (sēriju, numuru un veidu), ir iespējams saņemt informāciju par šādu Latvijas Republikas dokumentu (ne)derīgumu uz pārbaudes brīdi: personu apliecinošiem dokumentiem (pilsoņa pase, nepilsoņa pase, diplomātiskā pase, dienesta pase, atgriešanās apliecība, personas apliecība, jūrnieka grāmatiņa), transportlīdzekļa vadītāja apliecību, pagaidu dokumentu un minēto dokumentu zudušajām veidlapām. Pakalpojums piedāvā ērtu un ātru dokumenta pārbaudi personām, kuras plāno slēgt civiltiesisku darījumu, gatavojas ceļot ārpus Latvijas Republikas robežām, kā arī jebkurā citā gadījumā, kad nepieciešams pārbaudīt personu vai tiesības apliecinoša dokumenta derīgumu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts uzreiz pēc tā pieprasīšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1.solis
1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mājaslapā e-pakalpojumu sadaļā jāizvēlas e-pakalpojums "Dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā", datu ievades formā jāieraksta dokumenta veids,sērija/numurs, drošības kods. Pakalpojuma izpildes rezultātā tiek atspoguļota informācija par dokumenta (ne)derīgumu.
2. Pakalpojuma saņēmējs apmeklējot portālu Latvija.lv pie e-pakalpojumiem izvēlas dokumentu pārbaudi IS „NDR”. Ievada laukā dokumenta sēriju un numuru. Portāls sinhroni reprezentē, vai tajā ir informācija par dokumenta (ne)derīgumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / 2.solis
Pakalpojuma rezultāti tiek attēloti nekavējoties.
Maksājumi: Skatīt maksājumus