Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa atkārtoti izsniedz, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem,
• laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību;
• izziņu par laulības, dzimšanas vai miršanas reģistrāciju;
• laulības, dzimšanas vai miršanas akta reģistra ieraksta, kas glabājas dzimtsarakstu nodaļā papīra formā kopiju;
laulības, dzimšanas vai miršanas reģistra ieraksta datorizdruku (reģistriem no 02.01.2013.)
       Personas, kurām nepieciešams saņemt atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu  no laulības, dzimšanas vai miršanas reģistra, kas izdarīts jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā, var to saņemt dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – arī pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts vai pilnvarota persona, nepilngadīgas personas vecāki vai likumiskais pārstāvis; mirušas personas radinieki. Cita persona, pieprasot izziņu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Civilstāvokļa aktu reģistru apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana notiek pēc valsts vai pašvaldības nodevas un pašvaldības apstiprinātās maksas par pakalpojumu samaksas 2 darba nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) - jāuzrāda oriģināls;
pilnvarotai personai – jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
iesniegums - jāiesniedz oriģināls.

Dokumentu pieprasīšana:

Dzimtsarakstu nodaļā klātiene   -   Laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas par šo faktu reģistrāciju vai reģistru ierakstu kopijas var pieprasīt dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – arī pilnvaru).
Korespondence   -   Iesniegumu laulības, dzimšanas un miršanas apliecības vai izziņas par šo faktu reģistrāciju   saņemšanai var nosūtīt pa pastu dzimtsarakstu nodaļai
Portāls   -   Laulības, dzimšanas un miršanas apliecības vai izziņas par šo faktu reģistrāciju var pieprasīt portālos         www.e-pakalpojumi.lv;  www.latvija.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63012255, 29104956
Fakss: 63022235
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Valsts nodeva par atkārtoti izsniegtu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību - 7 euro - MK  24.09.2013. noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu";
Pašvaldības nodeva par izziņu no dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra ieraksta – 2,13 euro vai 3,84 euro (saskaņā ar reģistrācijas ziņu precizitātes norādi- Jelgavas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošie noteikumi Nr.18 „Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā” 6.9. un 6.10.punkti).
Maksa par pakalpojumu 2,42 euro vai 3,63 euro (saskaņā ar  dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra meklēšanas vietu) – Jelgavas novada domes 26.10.2016. lēmums (protokols Nr.16 15.§)
Maksāt var klātienē skaidrā naudā pašvaldības kasē, vai veikt ar bankas pārskaitījumu:

Norēķinu konts AS SWEDBANK,
Konta Nr. LV07HABA0551025900443,
Kods HABALV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dokumenta saņemšana:
Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai izziņu persona saņem klātienē dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja dokumentu saņem pilnvarota persona).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63012255, 29104956
Fakss: 63022235
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki