Izziņas no Kredītu reģistra sniegšana pašai personai
Izvēlētā organizācija: Latvijas Banka
Īss apraksts:
Personai (klientam un klienta galviniekam) ir tiesības bez maksas saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par sevi, izņemot finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas. Ja pēc personas (klienta vai klienta galvinieka) pieprasījuma Kredītu reģistrā iekļautās ziņas izsniedz, nosūtot pa pastu, šī persona maksā Latvijas Bankai par pasta pakalpojumiem saskaņā ar pasta pakalpojuma sniedzēja tarifiem. Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par personu (klientu vai klienta galvinieku) pa pastu tiek nosūtītas tikai uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kuras nodrošina pasta sūtījuma nosūtīšanu ar paziņojumu par izsniegšanu personīgi adresātam.

Personai (klientam vai klienta galviniekam) Kredītu reģistrā iekļautās ziņas netiek sūtītas e-pastā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona (klients vai klienta galvinieks) var saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par sevi. Personas (klienta vai klienta galvinieka) vārdā ziņas ir tiesīgs saņemt arī viņas aizgādnis vai pilnvarnieks.
Termiņš:
Klātienē - vienas darba dienas laikā.
Ar e-pakalpojumu - nekavējoties.
Pa pastu - piecu darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
I. Lai ziņas saņemtu elektroniskā veidā, klients vai klienta galvinieks – fiziskā persona – autentificējas ar Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību (eID karti) Kredītu reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas tīmekļa vietnē https://manidati.kreg.lv.
Lai autentificētos, jāveic šādas darbības:
1. jāsagatavo dators darbam ar Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību (eID karti),
2. jāievieto eID karte viedkaršu lasītājā,
3. jāpieslēdzas Kredītu reģistra fizisko personu apkalpošanas tīmekļa vietnei, izmantojot saiti: https://manidati.kreg.lv,
4. jāievada eID kartes PIN1 kods.
Persona var saņemt pakalpojumu, ja autentifikācija notikusi veiksmīgi – ievadīts korekts PIN1 un personas apliecībā iekļautais autentifikācijas sertifikāts ir derīgs.
Kredītu reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas tīmekļa vietne pieejama, izmantojot Microsoft Internet Explorer (sākot ar 8.versiju), Google Chrome (sākot ar 3.0. versiju), Mozilla Firefox (sākot ar 20.versiju) un Safari (sākot ar 3.2. versiju) pārlūkprogrammas.

II. Lai ziņas saņemtu klātienē Latvijas Bankā, klients vai klienta galvinieks:
• fiziskā persona – iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);
• fiziskās personas aizgādnis – iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;
• fiziskās personas pilnvarnieks – iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas;
• juridiskās personas pārstāvis – iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);
• juridiskās personas pilnvarnieks – iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.

III. Lai ziņas saņemtu pasta sūtījuma veidā, klients vai klienta galvinieks iesniedz rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā.

Iesniedzot pieteikumu papīra dokumenta veidā, parakstam uz šī pieteikuma jābūt apliecinātam notariāli vai līdzvērtīgā veidā (atkarībā no valsts, kurā paraksta īstums tiek apliecināts). Piemēram, Latvijā paraksta īstums uz dokumentiem apliecināms pie zvērinātiem notāriem vai bāriņtiesās, kuras darbojas novados (novadu pagastos vai novadu pilsētās), kuros nav zvērinātu notāru. Bāriņtiesa ir tiesīga apliecināt tikai tās darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.
Papīra dokumentu nosūta uz adresi K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV 1050.

Iesniedzot pieteikumu elektroniskā dokumenta veidā, pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā pieteikumu iesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi info@bank.lv.

Ja klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – vārdā pieteikumu paraksta viņas aizgādnis, Latvijas Bankai papildus iesniedzams lēmums par aizgādņa iecelšanu.
Ja klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – vārdā pieteikumu paraksta viņas pilnvarnieks, Latvijas Bankai papildus iesniedzama notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecināta pilnvara par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.
Ja klienta vai klienta galvinieka – juridiskās personas – vārdā pieteikumu paraksta viņas pilnvarnieks, Latvijas Bankai papildus iesniedzama pilnvara par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Latvijas Bankas e-pakalpojums
Klātiene
Latvijas Banka, Kredītu reģistrs
Latvijas Bankas Liepājas filiāle
E-pasts krinfo@bank.lv
Pasts Latvijas Banka
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67022300
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanai. Tikai gadījumā, ja izziņu saņem  pasta sūtījumu veidā, būs jāmaksā par pasta pakalpojumiem: Latvijas teritorijā 1.41 EUR, ES un EEZ valstu teritorijā 1.71 EUR.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Latvijas Bankas e-pakalpojums
Klātiene
Latvijas Banka, Kredītu reģistrs
Latvijas Bankas Liepājas filiāle
Pasts Latvijas Banka
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67022300
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki