Pašvaldības apbalvojumu piešķiršana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības apbalvojuma piešķiršanai par īpašiem sasniegumiem vai panākumiem var izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas. Babītes novada pašvaldība piešķir divu pakāpju apbalvojumus:
• I. pakāpes apbalvojums var tikt piešķirts kādā no piecām kategorijām — kultūrā, izglītībā, sportā, uzņēmējdarbībā un vides attīstībā, par ko apbalvotā persona saņem atzinību un krūšu zīmi (fiziskas personas gadījumā) vai balvu – galda medaļu ar apliecību (juridiskas personas gadījumā) Valsts svētku pasākumā novembrī;
• II. pakāpes apbalvojums var tikt piešķirts īpašos notikumos vai gadījumos, par ko persona saņem Pateicību.
Pieteikt personu apbalvojuma saņemšanai var ikviens atbilstoši “Nolikumam par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem”.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas - Babītes novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji vai Babītes novadā reģistrētie uzņēmumi vai biedrības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
I. pakāpes Apbalvojuma saņēmēji tiek izvērtēti vienu reizi gadā. II.pakāpes apbalvojumi tiek piešķirti pēc nepieciešamības.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis Personas izvirzīšana apbalvojuma saņemšanai
Pretendentus Apbalvojuma saņemšanai var izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas individuāli vai kolektīvi (I pakāpes apbalvojumu gadījumā jāievēro izsludinātie pieteikšanās termiņi); pieteikumus (aizpildītu iesnieguma veidlapu I. vai II. pakāpes apbalvojumam) Pašvaldības Administrācijai var iesniegt klātienē, pa pastu, vai, sūtot ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@babite.lv