Dzīvokļa pabalsts
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir personām un ģimenēm, kas atzītas par trūcīgām īres un komunālo maksājumu segšanai, kurināmā iegādei un citu ar dzīvokļa maksājumiem saistītu izdevumu segšanai. Pabalsta piešķiršanas periods ir kalendārā gada 12 mēneši, ņemot vērā ģimenes (personas) trūcīgās personas vai ģimenes statusa periodu un ienākumus uz vienu personu mēnesī, pabalsta apmērs ir no 10,00 līdz 30,00 euro mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir personai vai ģimenei, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pabalsta pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs pašvaldības sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Priekules novada sociālais dienests
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Bunkā
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Gramzdā
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Kalētos
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Virgā
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt pabalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada sociālais dienests
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63497943
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pabalsta saņemšana
Piešķirto pabalstu izmaksā Priekules novada pašvaldības vai pagastu pārvalžu kasēs vai, ieskaitot personas norādītajā vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki