Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, avārijas vai iepriekš neparedzami apstākļi) piešķir līdz 300,00 euro ģimenei vai personai, neizvērtējot ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
Pabalsts neparedzētu situāciju un apstākļu risināšanai un citu sociālo situāciju risināšanai tiek piešķirts, individuāli izvērtējot situāciju, līdz 200 euro gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir personai vai ģimenei, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura nonākusi krīzes situācijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pabalsta pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs pašvaldības sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas apliecina radušos situāciju, ja tādi ir pieejami.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Priekules novada sociālais dienests
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Bunkā
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Gramzdā
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Kalētos
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Virgā
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas apmeklē personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, novērtē vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt pabalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada sociālais dienests
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63497943
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pabalsta saņemšana
Piešķirto pabalstu izmaksā Priekules novada pašvaldības vai pagastu pārvalžu kasēs vai, ieskaitot personas norādītajā vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki