Pabalsts medicīnas pakalpojumu un medikamentu apmaksai
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir vientuļiem pensionāriem, personām ar invaliditāti un personām ar prognozējamo invaliditāti, kuru ienākumi ir līdz 160,00 euro mēnesī. Kopējā piešķiramā pabalsta summa vienai personai ir līdz 60,00 euro gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir vientuļiem pensionāriem, personām ar invaliditāti un personām ar prognozējamo invaliditāti, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuru ienākumi ir līdz 160,00 euro mēnesī.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pabalsta pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs pašvaldības sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Priekules novada sociālais dienests
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Bunkā
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Gramzdā
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Kalētos
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Virgā
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas novērtē personas ienākumus un materiālo stāvokli, novērtē vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt pabalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada sociālais dienests
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63497943
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pabalsta saņemšana
Piešķirto pabalstu izmaksā Priekules novada pašvaldības vai pagastu pārvalžu kasēs vai, ieskaitot personas norādītajā vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Priekules novada sociālais dienests
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Bunkā
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Gramzdā
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Kalētos
Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts Virgā