Sociālā rehabilitācija (Pārgaujas novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Pārgaujas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālais dienests izvērtē klienta vajadzības, personas resursus un pieņem lēmumu par sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma organizēšanu un nodrošināšanu, kā arī nosaka līdzdarbības pienākumus. Tiek pieņemts lēmums par personas nosūtīšanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijas iestādē un koordinēta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, piedāvājot nepieciešamo palīdzību un atbalstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 g. līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras strādā,
politiski represētas personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki u.c.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāuzraksta iesniegums, pievienojot nepieciešamos dokumentus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pārgaujas novada sociālais dienests Plācis
Pārgaujas novada sociālais dienests Raiskums
Pārgaujas novada sociālais dienests Stalbe
Pasts Pārgaujas novada sociālais dienests
Adrese: "Tautas nams", Plācis, Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4152
Tālrunis: 64132292
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību un nosūta pakalpojuma sniedzējam
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pārgaujas novada sociālais dienests Plācis
Pārgaujas novada sociālais dienests Raiskums
Pārgaujas novada sociālais dienests Stalbe