Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
Pakalpojums tiek sniegts par valsts budžeta līdzekļiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojums tiek sniegts bērnam (līdz 18 gadu vecumam), kurš cietis no prettiesiskām darbībām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde 3 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas izsniedz nosūtījumu bērna sociālās rehabilitācijas saņemšanai dzīvesvietā vai institūcijā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz šādi dokumenti:
1) cietušā bērna vecāku, aizbildņa, bāriņtiesas, audžuģimenes  vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegums par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, norādot no kāda veida vardarbības bērns cietis un kur tā notikusi (iesniedzams brīvā formā);
2) psihologa vai profesionāla sociālā darbinieka atzinums.
3) Ja pakalpojums tiek pieprasīts sociālās rehabilitācijas kursa saņemšanai institūcijā, tad papildus ir iesniedzams izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja bērnam tāda ir sniegta).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Adrese: Lielā Ezera iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381347, 64335009
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1) Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde bērna likumīgajam pārstāvim izsniedz nosūtījumu sociālās rehabilitācijas saņemšanai dzīvesvietā vai institūcijā ar/bez pavadoņa.
2) Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, ja nepieciešams, organizēt bērna nokļūšanu pie pakalpojuma sniedzēja.
Pakalpojuma apjoms:
- dzīvesvietā – konsultāciju  veidā ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām,
- institūcijā – sociālās rehabilitācijas kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā līdz 30 dienām vai līdz 60 dienām, ja tiek ierosināts kriminālprocess.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Adrese: Lielā Ezera iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381347, 64335009
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki