Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem institūcijā (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam institūcijā dažādu sociālu apstākļu dēļ no dzimšanas līdz divu gadu vecumam nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem, no divu gadu vecuma - pašvaldības finansētā institūcijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu var saņemt:
1. pēc vecāku lūguma, ja:
1.1. sakarā ar vecāku ārstēšanos viņi nespēj bērnu aprūpēt;
1.2. bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt;
1.3. jaundzimušā mātei nav iztikas līdzekļu vai pajumtes. Šajā gadījumā māte uzņemama Institūcijā kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu ar krūti.
2. ja bērns atrodas krīzes situācijā (veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu, bērnam nav nodrošināta pietiekama aprūpe un uzraudzība) vai palicis bez vecāku gādības, pakalpojumu  var sniegt uz bāriņtiesas, valsts un pašvaldības policijas, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes iesnieguma pamata.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Alūksnes novada  Sociālo lietu pārvalde desmit darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, personai vai viņa likumiskajam pārstāvim Alūksnes novada  Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz:
1. iesniegumu, kurā  norāda problēmu un tā vēlamo risinājumu;
2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīta medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamība, ja persona vēlas saņemt sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumu un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Sociālo lietu pārvalde pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
2. Sociālo lietu pārvalde nosaka pakalpojuma maksu bērna vecākiem,  izvērtējot bērna vecāku līdzdarbību savu problēmu risināšanā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...