Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgai personai institūcijā (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu pilngadīgai personai institūcijā piešķir pensijas vecuma personai, personai ar invaliditāti, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilst fizisko un garīgo spēju izvērtēšanai, kā arī aprūpes līmeņa noteikšanas kritērijiem personai ar funkcionāliem traucējumiem, kuras funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā noteikto apjomu, un kurām nav kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Piešķir pensijas vecuma personai, personai ar invaliditāti, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilst fizisko un garīgo spēju izvērtēšanai, kā arī aprūpes līmeņa noteikšanas kritērijiem personai ar funkcionāliem traucējumiem
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde desmit darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Lai saņemtu ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgai personai institūcijā persona vai viņa likumiskais pārstāvis Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē iesniedz:
1.1. iesniegumu, kurā  norāda problēmu un tā vēlamo risinājumu;
1.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīta medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamība, ja persona vēlas saņemt sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumu un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;
1.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja Pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
2. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes darbinieki apmeklē personu dzīvesvietā un novērtē:
2.1. personas vajadzības pēc pakalpojuma, aizpildot personas vajadzību pēc pakalpojumiem novērtēšanas karti.
2.2. novērtēšanas karti (protokols) un fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes līmeņa noteikšanas kritērijus klientam ar funkcionāliem traucējumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, samaksas noteikšanu par pakalpojumu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu.
2. Persona un/vai viņas apgādnieks maksā par pakalpojumu, ko sniedz Pašvaldība, atbilstoši noslēgtajam līgumam un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Īslaicīgu pakalpojumu nodrošina uz laiku līdz sešiem mēnešiem personai atveseļošanās periodā, kura smagu funkcionālo traucējumu dēļ sevi nevar aprūpēt un kurai ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām, ja personas pašaprūpes, mobilitātes un mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe šī pakalpojuma saņemšanai ir atbilstoša normatīvajos aktos noteiktajiem kritējiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...