Sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšana dzīvesvietā (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pakalpojuma apjoms ietver personas nepieciešamo aprūpi, sniedz  šāda veida palīdzību ikdienas mājas darbu veikšanā un/vai personiskajā aprūpē:
• ikdienas mājas darbi - dzīvojamo telpu mitro/sauso uzkopšanu; trauku mazgāšanu, pārtikas un saimniecības preču pirkšanu un piegādi mājās; medikamentu pirkšanu un piegādi mājās; komunālo  maksājumu kārtošanu; kurināmā piegādi telpās; ūdens ienešanu un iznešanu; ūdens piegādi ar transportu no ūdens ņemšanas vietas; sniega tīrīšanu; logu mazgāšanu 2 reizes gadā.    
• Personiskā aprūpe – palīdzību nomazgāties; transporta pakalpojumus nokļūšanai līdz higiēnas saņemšanas vietai; veļas nodošanu mazgāšanā; ārstu un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu; transporta pakalpojumus veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai; palīdzību medikamentu lietošanā; protēžu kopšanu; palīdzību personiskās higiēnas nodrošināšanā.
Maksa par pakalpojumu noteikta ar Alūksnes novada domes lēmumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā ir tiesīga saņemt pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti, personas ārkārtas gadījumos (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c.), kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi, dzīvo viena, kā arī, ja  vai ar šo personu kopā dzīvojošas personas vai ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nevar nodrošināt šai personai  nepieciešamo aprūpi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē iesniedz:
1.1. iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu.
1.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīta medicīnisko kontrindikāciju neesamību.
1.3. dokumentus, kas apliecina personas, ģimenes locekļu un to personu, ar kurām ir kopīgi izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras dzīvo vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojoša apgādnieka (ja apgādnieks nevar maksāt pilnu pakalpojuma maksu) visus ienākumus un materiālo stāvokli
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai piešķirtu pakalpojumu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde veic:
1. klienta apsekošana dzīvesvietā un novērtēšana sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai,
2. nosaka personai nepieciešamo pakalpojuma apjomu un palīdzības veidu, individuāli izvērtējot šīs personas pašaprūpes un mobilitātes spējas un aprūpes līmeni.
3. Pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, maksas noteikšanu par pakalpojumu
4. noslēdz lūgumu par norēķinu ar personu, tās apgādnieku vai trešo personu.
5. Maksa par pakalpojumu noteikta ar Alūksnes novada domes lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...