Naktspatversmes pakalpojuma saņemšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Naktspatversmes pakalpojuma saņēmēji tiek nodrošināti ar naktsmītni, vienreizēju ēdināšanu, personīgās higiēnas iespējas, sociālo aprūpi un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Naktspatversmē uzņem personu, kura  atrodas Alūksnes pašvaldības teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas vai, ja tai radusies krīzes situācija.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja personai nepieciešams naktspatversmes pakalpojums, tā vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja:
- pakalpojuma pieprasītājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti);
- iesniedz  iesniegumu un informē par savu problēmsituāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Naktspatversme
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Naktspatversmē neuzņem personas, kura atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Naktspatversmes pakalpojums pieejams no 1.oktobra līdz 30.aprīlim.
Maksimālais personas uzturēšanās laiks Naktspatversmē ir trīs mēneši kalendāra gada ietvaros.
Personai, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, Pārvalde ir tiesīga pagarināt personas uzturēšanās termiņu, pamatojoties uz personas iesniegumu un  Pārvaldes lēmumu.
Pēc Pārvaldes lēmuma par Naktspatversme pakalpojuma piešķiršanu ar pakalpojumu saņēmēju slēdz līgumu un vienošanos par līdzdarbības pienākumu izpildi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Naktspatversme
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Noteiktā maksa – 0,57 EUR par vienu nakti pakalpojuma saņēmējam, kura pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Alūksnes novada teritorijā;
no maksas par naktspatversmes pakalpojumu atbrīvota:
- persona, kuras pēdējā deklarēta pamata dzīves vieta ir Alūksnes novada teritorijā – par pirmo uzturēšanās nakti Naktspatversmē, ja kalendārā gada laikā tā pieprasa pakalpojumu pirmo reizi;
- persona, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta ir Alūksnes novada teritorijā un kurai r noteikts trūcīgas personas statuss – uz laiku līdz diviem mēnešiem kalendārā gada laikā (vai 60 dienas kalendārā gada laikā).
Noteiktā maksa – 9,96 EUR par vienu nakti pakalpojuma saņēmējam, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta nav Alūksnes novada teritorijā un perona Naktspatversmē var uzturēties ne ilgāk kā vienu mēnesi.
Maksa par klienta mantu glabāšanu Naktspatversmē 2,85 EUR mēnesī.
Maksājumi: Skatīt maksājumus