Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieks var reizi kalendārajā gadā nomainīt līdzekļu pārvaldītāju, kā arī divas reizes kalendārajā gadā mainīt viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus. Personām, kurām līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir 10 gadi vai mazāk, ieteicams izvēlēties konservatīvos ieguldījumu plānus, lai nenāktos piedzīvot iespējamas straujas, negatīvas uzkrātā kapitāla svārstības, kas varētu ietekmēt sagaidāmās vecuma pensijas apjomu.
Pēc personas pieprasījuma VSAA nodrošina valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu VSAA veic 15 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Informāciju par esošo ieguldījumu plānu var iepazīties šajā paziņojumā- https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP49/Apraksts
Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski, pa pastu vai portālā www.latvija.lv . Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Iesniegumu var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Cits Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Paziņojuma saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...