Atbalsta grupas pakalpojuma saņemšana pilngadīgām personām un bērniem (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Atbalsta grupas pakalpojuma pilngadīgām personām un bērniem  mērķis ir palīdzēt uzlabot personas (ģimenes) sociālās funkcionēšanas spējas, novērst disfunkciju personai (ģimenei), veicinot personas (ģimenes) izglītošanu, jaunu prasmju apgūšanu, palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgas sociālās vides nodrošināšanai bērnu audzināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Atbalsta grupas pakalpojumu tiesīgi saņemt: persona, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā; persona, kura deklarēta un dzīvo citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu atbalsta grupas pakalpojumu pilngadīgām personām un bērniem, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim jāvēršas Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pakalpojumu piešķir ar 100% atlaidi personām, kuri deklarējusi savu dzīvesvietu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. Ja pakalpojumu pieprasa persona, kura deklarēta un dzīvo citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tad ar attiecīgo pašvaldību tiek slēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.
3. Ja pakalpojumu pieprasa persona kura vēlas brīvprātīgi saņemt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes organizēto pakalpojumu un  kura deklarēta un dzīvo citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tā maksā par pakalpojumu saskaņā ar noslēgto līgumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...