Sociālā rehabilitācija Čenobiļas atomelektstacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomeletrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Sociālā rehabilitācija Čenobiļas atomelektstacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomeletrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Čenobiļas atomelektstacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.
Černobiļas atomeletrostacijas avārijas seku rezultātā cietušas personas līdz 18 gadu vecumam.
Termiņš:
Sociālais dienests lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālajā dienestā jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību.
Jāuzradā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecība..
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Inčukalna novada Sociālais dienests
Adrese: Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 67977466
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Inčukalns, Atmodas iela 2a (tālrunis: 67977466) un
Vangaži, Meža iela 1 (tālrunis: 67995140)
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu nodrošina Sociālās integrācija valsts aģentūra.
Pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus