Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pesijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kas strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Pakalpojums saņemams konkrētu saslimšanu gadījumus, par kurām informāciju var sniegt ģimenes vai ārstējošais ārsts.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pesijas piešķiršanas vecumam).
Personas pēc darbspējīgā vecuma, kas strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Termiņš:
Sociālais dienests lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālajā dienestā jāiesniedz ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta sagatavots atzinums.
Sociālais dienests klienta dzīvesvietā veiks klienta funkcionālo spēju novērtējumu.
Personām pēc darbspējīga vecuma, papildus iesniegumā jānorāda darba devējs.
Personām, kuras pakalpojumu pieprasa atkārtoti, iesniegumā jānorāda darbības, kas veiktas, lai uzlabotu savu veselības stāvokli.
Personām, kuras pakalpojumu pieprasa steidzamības gadījumā sakarā ar pirmreizēju saslimšanu, jāiesniedz dokuemnti, kas pierāda saņemtu ārstniecisko rehabilitāciju un citi izraksti, kas apliecina pirmreizējo saslimšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Inčukalna novada Sociālais dienests
Adrese: Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 67977466
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Inčukalns, Atmodas iela 2a (tālrunis: 67977466) un
Vangaži, Meža iela 1 (tālrunis: 67995140)
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu nodrošina Sociālās integrācija valsts aģentūra.
Pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus