Informācija par vecāku pabalsta prognozējamo apmēru
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina personai, kurai piedzimis bērns vai kurai ar bāriņtiesas lēmumu bērns nodots audzināšanā, iespēju iegūt informāciju par prognozējamo vecāku pabalsta apmēru pirms pabalsta pieprasīšanas. Vecāku pabalsta apmēra prognoze tiek aprēķināta, ja pastāv sekojoši faktiskie apstākļi: 1) ir piedzimis bērns; 2) nepieciešams izdarīt izvēli, kurš no vecākiem saņems pabalstu par bērnu; 3)  nepieciešams izdarīt izvēli par pieprasāmā pabalsta ilgumu (līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam).
Prognozējamais pabalsta apmērs tiek noteikts, izmantojot VSAA rīcībā esošo informāciju par personas iemaksām aprēķināšanas brīdī, un tam ir informatīvs raksturs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu ne vēlāk kā 15 dienu laikā, vai 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu klātienē jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras teritoriālajā nodaļā vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai nosūtot iesniegumu pa pastu vai pa e-pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara izziņas saņemšanai. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu ar pievienotu laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē, oficiālajā elektroniskajā adresē, pa pastu vai uz norādīto e-pasta adresi, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
Izziņas saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara izziņas saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...