Vecuma pensija
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Vecuma pensiju piešķir Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, dzīvojošām personām, kuras sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai likumā noteikto vecumu un kurām ir likumā noteiktais apdrošināšanas stāžs. No 2014.gada 1.janvāra pensionēšanās vecums tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu, līdz 2025.gada 1.janvārī tas būs 65 gadi, kā arī apdrošināšanas stāžam no 2014.gada 1.janvāra jābūt ne mazākam par 15 gadiem.
Atsevišķām kategorijām pie noteiktiem nosacījumiem ir paredzēta iespēja pensionēties agrāk.
Piešķirto vecuma pensiju pārrēķina sakarā ar:
• uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas);
• uzkrāto fondēto pensijas kapitālu;
• papildināto apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim;
• papildinātām iemaksām pirms pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas).

Pensijas pārrēķinu veic, pamatojoties uz personas pieprasījumu.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/vecuma-pensija
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kurai ir tiesības uz vecuma pensiju
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt www.latvija.lv , klātienē, elektroniski, ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Kopā ar pensijas piešķiršanas pieprasījumu vai pieprasījumu pensijas pārrēķinam sakarā ar papildināto apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim,  jāuzrāda apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti: darba grāmatiņa, kolhoznieka darba grāmatiņa, darba līgums un dokumenti par tā izpildi, kuros ir norāde par attiecīgā darba perioda pabeigšanu, karaklausības apliecība, mācības apliecinošs dokuments (apliecība, attestāts, diploms, mācību iestādes izziņa), Latvijas valsts arhīvu vai citu valsts arhīvu izziņas u.c dokumenti, kas pierāda apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.
Pieprasot pensijas pārrēķinu sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu, uzkrāto fondēto pensijas kapitālu vai sakarā ar papildinātām iemaksām pirms pensijas piešķiršanas, papildu dokumenti nav jāiesniedz.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Cits Ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pensijas piešķiršanu vai pārrēķināšanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē   vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.
Pensiju pārskaita saņēmēja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā, piegādā viņa dzīvesvietā vai izmaksā ar līgumvalsts kompetentās iestādes starpniecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Elektroniski
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...