Slimības pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Slimības pabalstu, pamatojoties uz ārsta izsniegtu darba nespējas lapu B,  piešķir personai, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, vai kas ir pašnodarbinātā laulātais, kurš pievienojies sociālajai apdrošināšanai.
Ja saslimusi pati apdrošinātā persona, slimības pabalstu piešķir no 11.slimības dienas. Pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām, ja slimo nepārtraukti, bet pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt uz laiku līdz 52 nedēļām. Ja slimo ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.
Ja saslimis bērns, tad apdrošinātajai personai, kas kopj bērnu vecumā līdz 14 gadiem, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no bērna slimības 1.dienas līdz 14.dienai un no 15.dienas līdz 21. dienai, ja kādu periodu bērnu kopj arī stacionārā.
Slimības pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās iemaksu algas.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/stradajosajiem/slimibas-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. E-iesniegumu portālā www.latvija.lv var iesniegt tikai tad, ja darbnespējas lapa B ir reģistrēta elektroniski vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.
Ja darbnespējas lapa B nav reģistrēta elektroniski vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā, tad kopā ar iesniegumu jāiesniedz arī darba nespējas lapas B oriģināls.
Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību vai elektroniski. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Iesniegumu var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Ja pabalstu pieprasa sakarā ar nelaimes gadījumu darbā, nav jāuzrāda akts par nelaimes gadījumu darbā, jo aktu par darbā notikušo nelaimes gadījumu VSAA elektroniskā formātā saņem no Valsts darba inspekcijas. Ja pabalstu pieprasa sakarā ar arodslimību, jāuzrāda atzinums par konstatēto arodslimību.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs