Uzziņa par tiesībām uz pensiju, pabalstu, atlīdzību
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina personai iespēju saņemt uzziņu par viņas tiesībām uz pensiju, atlīdzību vai pabalstu konkrētā situācijā, norādot konkrētus faktus un paskaidrojumus. Uzziņa nākotnē ir obligāta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, esot spēkā tām pašām tiesību normām un pie tieši tādiem pašiem faktiskajiem apstākļiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Uzziņu izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, uzziņu izsniedz 4 mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot brīvā formā rakstītu iesniegumu par uzziņu klātienē, jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) teritoriālajā nodaļā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai pa e-pastu. Iesniegumā par uzziņas saņemšanu jāietver faktu apraksts, no minētajiem faktiem izrietošs konkrēts jautājums un paskaidrojums, kādēļ šāda uzziņa nepieciešama.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara uzziņas saņemšanai. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu ar pievienotu laika zīmogu.
Iesniedzams dokuments Iesniegums par uzziņu (iesniegums rakstāms brīvā formā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...